rsspy

search

feeds

'

GeldBlog - Inflatie is roof

Door de toen wel erg eenzijdige (Keynesiaanse) economische leer op de meeste universiteiten, zijn zowat alle economen het eens dat een beetje inflatie goed is voor de economie. Gezien deze economen politici, ministeries en think tanks bijstaan, mag het geen verrassing heten dat ons monetaire (en fiscale) beleid erop gericht is om net geen twee procent inflatie te hebben. Althans, dat was het want zowel de Fed alsmede de ECB vinden inflatie die boven de 2% ligt nu OK omdat het de afgelopen jaren ver onder de 2% was. Net onder of boven 2% is een interessante discussie, maar de kern zou moeten gaan of inflatie überhaupt nagestreefd dient te worden; het is namelijk roof.

De reden voor de 2% is wat arbitrair; economen stellen dat een beetje inflatie nodig is aangezien het werkt als een soort smeerolie voor de economische motor. Wat ze in ieder geval allen erg vrezen is niet inflatie die wat boven of onder de 2% ligt, maar deflatie. In die omstandigheden, dalen de prijzen van goederen en diensten. Voornoemde economen stellen dat de consument wacht met consumeren, want morgen is het goedkoper. Maar als morgen daar is, dan wacht de consument nog steeds, want morgen is het nog goedkoper en zo verder. Niemand consumeert, bedrijven investeren daardoor niet en de hele economie zou instorten, aldus de experts.

Dit is natuurlijk totale lariekoek. Zo worden tv's door innovatie steeds goedkoper, toch kopen mensen tv's. En zo is het met alles; als prijzen dalen, heeft de consument meer koopkracht en zal zij deze ook aanwenden. Deflatie door technologische vooruitgang, de leercurve etc. is gewoon goed voor de consument, goed voor het bedrijfsleven en dus goed voor de economie.

Nou is er ook een vorm van deflatie die niet zo goed is; als partijen geforceerd spullen en diensten moeten verkopen omdat ze (dreigen) kopje onder gaan. Dit soort fire sale perikelen leidt tot slechte deflatie, maar er kan dan weinig aan worden gedaan. De oorzaken liggen immers in het verleden en de deflatie is alleen maar het symptoom. In de meeste gevallen is er teveel schuld aangegaan, die niet gedragen kan worden door de schuldenaar (het bedrijfs- of persoonlijk-inkomen blijft te ver achter).  

Dus economen zouden voor deflatie door innovatie moeten zijn en tegen teveel schuldenopbouw, want dat kan tot slechte deflatie leiden.

Maar niks van dat alles. Centrale banken de wereld over hebben in wezen zowat iedereen bestolen door de prijzen met rond de 2% te laten stijgen. Hadden zij niks gedaan, dan was de deflatie wellicht 2% per jaar geweest (consument kan dan ieder jaar 2% meer spullen kopen met hetzelfde geld), wat zou betekenen dat er in totaal 4% van het inkomen is afgeroomd per jaar.

Maar de roof houdt daar niet op want de afgelopen jaren hebben alle grote centrale banken de rentes kunstmatig laag gehouden. Wederom met het (foutieve) idee dat de rentes laag moeten zijn zodat schulden hebben en schulden aangaan betaalbaar(der) moet worden. Hierdoor worden meer schulden aangegaan wat verkeerd wordt aangewend (misallocatie), wat nauwelijks tot niet leidt tot productiviteitsgroei, waardoor de schulden onbetaalbaar worden. Dit noopt de centrale banken dan weer tot verdere renteverlagingen (en nu de rente rond de nul staat, halen ze ook andere fratsen uit). Een beetje econoom ziet dat door dit beleid juist de basis wordt gelegd voor slechte deflatie.

Nou kan de lezer zich afvragen waarom een kunstmatig lage rente ook roof is. Het simpele voorbeeld is dat een spaarder normaal 3% zou vangen en nu voor de eer moet betalen aan de bank! Maar dit is een erg zichtbaar en duidelijk voorbeeld. Maar wat dacht u van de pensioenen? Alle ingelegde premies worden belegd om zodoende een rendement te maken, waardoor uiteindelijk iedereen te zijner tijd een pensioen kan ontvangen . Nu de rentes kunstmatig laag zijn, zijn de rentes die beleggers ontvangen op zowel obligaties alsmede vastgoed erg laag. Bij vastgoed hoort u de particuliere belegger niet klagen, want naast de huur yield heeft de eigenaar ook een kapitaalswinst want vastgoedprijzen zijn gestegen. Overigens, wederom door de kunstmatig lage rente.

Maar pensioenfondsen (en verzekeraars) beleggen voor de lange termijn. Zij willen met de beleggingen een stabiele cash flow genereren die genoeg is om aan de pensioenverplichtingen te voldoen. Tussentijds papieren winsten verzilveren heeft niet zoveel zin, aangezien het iedere maand, ieder jaar weer belegd moet zijn om inkomen te genereren. Uw pensioenpremies van de afgelopen jaren zijn dus belegd in obligaties met nagenoeg nul rente en de centrale banken beloven dat dit nog lang het geval zal blijven.

Terwijl u slaapt is uw pensioen dus aan het afkalven. En het ware verhaal is nog erger nu de centrale banken een meer dan 2% inflatie zullen gaan tolereren, terwijl zij gelijktijdig de rentes kunstmatig laag houden. Immers, het is de reële rente (nominale rente minus inflatie) waar het om draait; het rendement NA inflatie. Nu inflatie boven de 2% zal gaan en de rentes rond de nul zullen blijven, worden steeds meer pensioenbeleggingen (die de rente gebruiken als een referentie) tegen een reële negatieve rente uitgestald. Uiteindelijk zal dit leiden tot pensioenkortingen en premieverhogingen.

De consument heeft dus te maken met hogere prijzen in plaats van lagere (ofwel verminderde koopkracht) en de spaarders in breedste zin (mensen met spaargeld, pensioenen, levensverzekeringen etc.), zien de reële waarde van hun tegoeden langzaam verdampen.

Maar niet iedereen is een slachtoffer van deze roof, want op netto basis springen er sommigen goed uit: de schuldenaren. De schuld blijft immers als bedrag ongewijzigd door inflatie, terwijl het nominale inkomen wel met inflatie stijgt. Verder helpt de kunstmatig lage rente om goedkoop te herfinancieren, waardoor de schuldenaar langer kan blijven voortbestaan (zombificatie van de economie). Sterker nog, door de lagere rente kunnen zij (en anderen) nog meer lenen. Voor hen is het een gratis lunch; een lunch betaalt door de spaarders in breedste zin.

De roof door centrale banken bestaat dus uit het afromen van koopkracht van consumenten en prudente spaarders en deze te verdelen over de schuldenaren. Het is een herverdeling waarbij goed gedrag wordt bestraft en fout gedrag wordt beloond. Wat dat betreft zijn centrale banken net overheden.


I believe that Islam as a religion at its core treasured women

Amel Bashir is little known outside her home country; she is a Sudanese fine artist, who was born in Port Sudan and raised in Jedda and now lives in Khartoum.
A Guardian article and some larger reproductions of her intricate work.

De Partij voor de Dieren maalt niet om de formatietafel

De Partij voor de Dieren lonkt niet meer naar een plek in een nieuw kabinet. Invloed uitoefenen kan ook op andere manieren.

Ook VS en VK beschuldigen Iran van aanval op olietanker nabij Oman

Twee mensen kwamen donderdag om het leven bij een aanval op een olietanker geëxploiteerd door een Israëlische zakenman. Israël beschuldigde Iran van de aanval.

Zelfs het carnaval moet inleveren in het arme Bergen op Zoom

Acht op de tien gemeenten krijgen de begroting niet rond in 2021. Bergen op Zoom ook niet? „Inwoners zeggen: kom niet aan het dna van de stad. Hou die gebouwen vast en blijf daar zorg voor dragen.”

Is Philip Morris van het tabaksgeloof gevallen?

Philip Morris is bereid binnen tien jaar in Engeland met de sigarettenverkoop te stoppen. Het lijkt een stap op weg naar een gezondere toekomst, maar dat is twijfelachtig. Met rookvrije alternatieven valt goed te verdienen.


Amazon Now Employs Almost 1 Million People in the US - or 1 in Every 169 Workers

"Amazon now employs almost 1 million people in the U.S. — or 1 in every 169 workers," reports NBC News:

Amazon has revealed for the first time the number of people it employs in the U.S., putting the figure at 950,000, according to the e-commerce giant's quarterly earnings call on Thursday. While the headcount was boosted by an additional 64,000 people hired in the second quarter, it does not include the thousands of contractors such as drivers whom Amazon depends on to run its Amazon Prime delivery operations...

Globally, the company employs 1.3 million people. It is the second largest employer in the U.S., behind Walmart, which currently employees nearly 1.6 million people in the U.S. As of June, the national private sector workforce is roughly 161 million people, according to the Bureau of Labor Statistics. That means about 1 out of every 169 people in the country's workforce works for Amazon, while about 1 out of every 100 people in the U.S. workforce is employed by Walmart.
The article also notes that since 2018 Amazon has been paying a $15-an-hour minimum for all employees — more than double the current U.S. minimum wage of $7.25 an hour

Read more of this story at Slashdot.

Remote Work Without VPN Patches? Govt Security Agencies Reveal Most Exploited Vulnerabilities

Slashdot reader storagedude quotes eSecurityPlanet : The FBI and the U.S. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) joined counterparts in the UK and Australia Wednesday to announce the top 30 vulnerabilities exploited since the start of the pandemic. The list, a joint effort with the Australian Cyber Security Centre (ACSC) and the UK's National Cyber Security Centre (NCSC), details vulnerabilities — primarily Common Vulnerabilities and Exposures (CVEs) — "routinely exploited by malicious cyber actors in 2020 and those being widely exploited thus far in 2021." Many of the vulnerabilities are known ones for which patches exist, so they can typically be easily fixed. The agencies also recommended a centralized patch management system to prevent such oversights going forward. Most of the vulnerabilities targeted in 2020 were disclosed during the last two years. "Cyber actor exploitation of more recently disclosed software flaws in 2020 probably stems, in part, from the expansion of remote work options amid the COVID-19 pandemic," said a CISA statement. "The rapid shift and increased use of remote work options, such as virtual private networks (VPNs) and cloud-based environments, likely placed additional burden on cyber defenders struggling to maintain and keep pace with routine software patching." The vulnerabilities include a number of well publicized ones from major vendors like Citrix, Microsoft, Fortinet, VMware and others, so a good portion of the blame can be placed on those who just aren't being vigilant with patching.

Read more of this story at Slashdot.

coking plant IX

conspectus_bs posted a photo:

coking plant IX

Kodak Ektar 100 with Mamiya RB67 and Sekor 50 mm

The one and only Mr. Pink.

ArjAndj posted a photo:

The one and only Mr. Pink.

via Instagram instagr.am/p/CSCgtjxIy09/